Bedrijfsinformatie


Oprichting

Natural Flowers is als zomerbloemen kwekerij in 1991 opgericht door de heer Kees Spelt. De bloemen werden verhandeld onder de naam C. Spelt. De heer C. Spelt was bij zijn ouderlijk huis begonnen met kweken van verschillende bloemen zomerbloemen. Dit is in loop der tijd groter gegroeid, zodat er een andere locatie werd opgezocht in Nieuwveen.

O

Ontwikkelingen

Vanaf het begin heeft de heer C. Spelt het bedrijf ontwikkelt tot een vollegrond buitenbloemkwekerij met voornamelijk een breed assortiment zomerbloemen. In de loop der tijd is er gewisseld tussen de verschillende bloemen. In 2010 is de heer Spelt samen gaan werken met de heer C. van Harten en hebben ze samen een VOF opgericht. Dit bedrijf heeft tot het overlijden van de heer C. Spelt bestaan en is daarna overgegaan in Natural Flowers.

Natural Flowers wil verder gaan met het telen van een breed assortiment zomerbloemen in de volle grond, maar heeft dit ook uitgebreid met enkele snijheesters. Verder is Natural Flowers meer gericht op het leveren van meerwaarde bij de verschillende producten. Natural Flowers probeert op een zo duurzaam/natuurlijk mogelijke manier de bloemen te telen.

Duurzaamheid

Onder leiding van Cor van Harten zette Natural Flowers al snel, haar weloverwogen, stappen richting duurzaamheid. Er worden zoveel mogelijk duurzame alternatieve toegepast in plaats van bestrijding met chemicalien. Verder wordt energie verbruik zoveel mogelijk voorkomen en deze worden duurzaam ingekocht.

Met het millieu als inspiratiebron heeft de Natural Flowers enorm geïnvesteerd in duurzame ontwikkelingen.

Toekomst visie

We zouden graag Natural Flowers verder ontwikkelen tot een volledig duurzaam/natuurlijk bedrijf, waarbij de uitstoot/verbruik tot het minimum wordt beperkt.